ประกาศสมาคม

ประกาศสมาคม

  • ประกาศสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย ที่ 04/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาวู้ดบอลทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้ง 5