ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย

(สมาคมศิษย์เก่าพลศึกษา) 154 อาคารนิมิบุตร

สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2215-0618, 080-611-8666

โทรสาร 0-2215-0618

E-mail woodball_thailand@hotmail.co.th