อุปกรณ์การแข่งขัน

อุปกรณ์การแข่งขัน

 • ไม้วู้ดบอล รุ่น A660

  ยี่ห้อ : Hui King
 • ไม้วู้ดบอล รุ่น A750

  ยี่ห้อ : Hui King
 • ไม้วู้ดบอล รุ่น A850

  ยี่ห้อ : Hui King
 • ไม้วู้ดบอล

  ยี่ห้อ : Dr.Pat
 • ไม้วู้ดบอล

  ยี่ห้อ : วินนี่วู้ด
 • ลูกวู้ดบอล

  ยี่ห้อ : Dr.Pat
 • ลูกวู้ดบอล

  ยี่ห้อ : Hui King
 • ประตูวู้ดบอล

  ยี่ห้อ : วินนี่วู้ด
 • ประตูวู้ดบอล

  ยี่ห้อ : Dr.Pat
 • กระเป๋าวู้ดบอล รุ่น Beach Bag

  ยี่ห้อ : Dr.Pat
 • กระเป๋าวู้ดบอล รุ่นมาตรฐาน

  ยี่ห้อ : Dr.Pat
 • กระเป๋าวู้ดบอล รุ่นคลาสสิค

  ยี่ห้อ : Dr.Pat
 • กระเป๋าวู้ดบอล

  ยี่ห้อ : Hui King

หลักการทั่วไป

 • ข้อ 1 อุปกรณ์วู้ดบอล ประกอบด้วย ลูกบอล ไม้ตี และประตู
 • ข้อ 2 อุปกรณ์การเล่นต้องได้มาตรฐาน ภายใต้การรับรองจากสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทยและสหพันธ์วู้ดบอลนานาชาติ

มาตรฐานอุปกรณ์การเล่น

 • ข้อ 1 ลูกบอล
  • (1) ลูกบอลมีลักษณะกลมทำจากไม้ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 + 0.2 เซนติเมตร และน้ำหนัก 350 + 60 กรัม
  • (2) บนลูกบอลติดหมายเลขตรงกับหมายเลขผู้เล่น
  • (3) รูปร่างของลูกบอล มีลักษณะดังภาพประกอบ
 • ข้อ 2 ไม้ตี
  • (1) ไม้ตีทำจากไม้เป็นรูปตัวที ( T ) น้ำหนักประมาณ 800 กรัม
  • (2) ไม้ตีมีความยาว 90+ 10 เซนติเมตร รวมด้ามจับและหัวไม้ตีรูปขวด
  • (3) หัวไม้ตียาว 21.5 + 0.5 เซนติเมตร ด้ามท้ายของหัวไม้ตีหุ้มยางโดยรอบ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.6 + 0.2 เซนติเมตร ความหนาส่วนล่าง 1.3 + 0.1 เซนติเมตร ความสูง 3.8 + 0.1 เซนติเมตร ความหนาขอบนอก 0.5 เซนติเมตร
  • (4.) รูปร่างของไม้ตี มีลักษณะดังภาพประกอบ

ประตู

 • ข้อ 1 ประตูต้องทำจากไม้โดยมีแกนกลางที่ประกอบด้วยวัสดุ 3 ส่วน คือ แกนเหล็ก หลอดยาง และ หัวปิดข้าง
 • ข้อ 2 ประตูประกอบด้วย ไม้รูปร่างคล้ายถ้วยอยู่ตรงกลางระหว่างขวดทั้งสองที่ปักบนพื้นดิน มีระยะกว้าง 15 + 0.5 เซนติเมตร โดยวัดจากด้านในของขวดทั้งสองข้าง
 • ข้อ 3 รูปร่างของประตู มีลักษณะดังภาพประกอบ
 • ข้อ 4 ส่วนประกอบของประตู