• โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
  Prachathipat hospital
  Prachathipat hospital Prachathipat hospital Prachathipat hospital
  Prachathipat hospital Prachathipat hospital
 • โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
  Prachathipat Hospital
  Prachathipat Hospital Prachathipat Hospital Prachathipat Hospital
  Prachathipat Hospital Prachathipat Hospital
 • โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
  Prachathipat Hospital
  Prachathipat Hospital Prachathipat Hospital
  Prachathipat Hospital Prachathipat Hospital

ทีมแพทย์ที่มีคุณภาพ

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

ครอบคลุมการรักษา

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

24 / 7

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

พร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

ตรวจกลางแจ้ง

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

การรักษาทั่วไป

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

ข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญ กิจกรรม วีดีโอ

 • 3/1/2017

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

อ่านต่อ

ข่าวสาร

ข่าวที่ 1

รายละเอียดข่าว รายละเอียดข่าว รายละเอียดข่าว รายละเอียดข่าว รายละเอียดข่าว รายละเอียดข่าว

ข่าวที่ 2

รายละเอียดข่าว รายละเอียดข่าว รายละเอียดข่าว รายละเอียดข่าว รายละเอียดข่าว รายละเอียดข่าว


กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 2

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม


เจ้าหน้าที่ของเรา

แผนกการรักษาของเรา

ศัลยกรรมกระดูก

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

 •  ตัวเลือก 1
 •  ตัวเลือก 2
 •  ตัวเลือก 3
 •  ตัวเลือก 4
 •  ตัวเลือก 5
 •  ตัวเลือก 6
ดูรายละเอียดทั้งหมด

หัวใจและหลอดเลือด

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

 •  ตัวเลือก 1
 •  ตัวเลือก 2
 •  ตัวเลือก 3
 •  ตัวเลือก 4
 •  ตัวเลือก 5
 •  ตัวเลือก 6
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ประสาทวิทยา

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

 •  ตัวเลือก 1
 •  ตัวเลือก 2
 •  ตัวเลือก 3
 •  ตัวเลือก 4
 •  ตัวเลือก 5
 •  ตัวเลือก 6
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ทันตกรรม

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

 •  ตัวเลือก 1
 •  ตัวเลือก 2
 •  ตัวเลือก 3
 •  ตัวเลือก 4
 •  ตัวเลือก 5
 •  ตัวเลือก 6
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ระบบทางเดินปัสสาวะ

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

 •  ตัวเลือก 1
 •  ตัวเลือก 2
 •  ตัวเลือก 3
 •  ตัวเลือก 4
 •  ตัวเลือก 5
 •  ตัวเลือก 6
ดูรายละเอียดทั้งหมด