ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ รายการ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ
13 - 19 ธ.ค. 61 กีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 จ.พิษณุโลก กรมพลศึกษา
21 - 27 ม.ค. 62 กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 จ.นครสวรรค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย
11 - 15 ก.พ. 62 โครงการอบรมผู้ฝึกตัดสินขั้นพื้นฐาน จ.ชลบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี
25 ก.พ. - 2 มี.ค. 62 การแข่งขันวู้ดบอลไทยแลนด์โอเพ่นครั้งที่ 11 จ.ชลบุรี สมาคมฯ
15 - 19 มี.ค. 62 โครงการอบรมผู้ฝึกตัดสินระดับ B Licence จ.เชียงใหม่ กกท.
29 มี.ค 62 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กรุงเทพฯ สมาคมฯ
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B Licence จ.ปทุมธานี กกท.
13 - 20 พ.ค. 62 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 จ.บุรีรัมย์ กกท.
9 - 12 พ.ค. 62 กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 จ.เพชรบูรณ์ กรมพลศึกษา
25 - 31 พ.ค. 62 การแข่งขันวู้ดบอลบีชชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ประเทศอูกานดา สหพันธ์วู้ดบอลฯ
1 - 7 มิ.ย. 62 การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จ.บุรีรัมย์ กกท.
13 - 19 มิ.ย. 62 การแข่งขันวู้ดบอลชิงแชมป์เอเชียครั้งที่ 11 ประเทศเกาหลีใต้ สหพันธ์วู้ดบอลฯ
24 - 28 มิ.ย. 62 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ ขั้นพื้นฐาน จ.สุราษฏร์ธานี กรมพลศึกษา
5-7 ก.ค. 62 การแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 จ.ระยอง สมาคมฯ
22-26 ก.ค. 62 โครงการอบรมผู้ตัดสินวู้ดบอลพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี กรมพลฯ
29 ก.ค.- ส.ค. 62 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนขั้นก้าวหน้า จังหวัดเชียงใหม่ กกท.
15-21 ก.ค. 62 คัดภาคกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 1 ชลบุรี กกท.
8-14 ก.ค. 62 คัดภาคกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 2 นครสวรรค์ กกท.
6-12 ก.ค. 62 คัดภาคกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 3 จังหวัดอุดรธานี กกท.
20-25 ก.ค. 62 คัดภาคกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 4 จังหวัดภูเก็ต กกท.
8-15 ก.ค. 62 คัดภาคกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 จังหวัดพิษณุโลก กกท.
25-31 ส.ค. 62 การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จังหวัดบุรีรัมย์ กกท.

International Woodball Event 2019